[#W_PROMOTE] 150603 MINO and Kim So Hyun for Elite